Algemene Ledenvergadering VvE op Woensdag 20 maart 2019

Posted by on mrt 3, 2019 in Geen categorie | No Comments

Afgelopen vrijdag 1 maart 2019 zijn de stukken voor de komende algemene ledenvergadering van onze Vereniging van Eigenaren KWP verzonden. Abusievelijk is in de uitnodiging vermeld maandag 20 maart 2019 dat moet zijn woensdag 20 maart 2019. Uitnodiging en agenda : 190320 Uitnodiging ALV 2019 Conceptjaarrekening 2018: Concept jaarrekening 2018 KWP Begroting 2019: Begroting boekjaar 2019 MJOP (Meerjarenplanning […]

Advies zonnepanelen gemeente Amsterdam

Posted by on feb 27, 2019 in Geen categorie | No Comments

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2019 staat op de agenda onder meer de eventuele installatie van zonnepanelen op ons dak. Het bestuur heeft vorig jaar de gemeente Amsterdam in deze kwestie om advies gevraagd. Het rapport dat de gemeente heeft geschreven gaat hierbij. Rapport gemeente: advies zonnepanelen

Nieuwe samenstelling bestuur

Posted by on mei 8, 2017 in Nieuws | No Comments

Per 1 mei is Judith Botman afgetreden als voorzitter van VvE Koningin Wilhelminaplein. Zij draagt het stokje over aan Gerbert Jan Valk. Tijdens de ALV op 1 mei hebben zich twee nieuwe leden aangemeld bij het bestuur: Hans Decnop en Wil Hansen. Beiden zijn algemeen bestuurslid. Het bestuur is blij met de nieuwe leden en […]

Camerasysteem geïnstalleerd

Posted by on dec 5, 2016 in Nieuws, Onderhoudszaken | No Comments

Op de Algemene Ledenvergadering in april 2016 is ervoor gekozen een camerasysteem te installeren, ten behoeve van meer veiligheid binnen ons pand. Het bestuur heeft vier partijen uitgenodigd om een offerte uit te brengen en heeft hieruit de beste optie geselecteerd. In november is het systeem geïnstalleerd. Er zijn camera’s bevestigd in de entree’s en […]

Bestuur versterkt met 2 nieuwe leden

Posted by on jun 20, 2016 in Nieuws | No Comments

Tijdens de ALV op 18 april hebben zich twee nieuwe leden aangemeld bij het bestuur: Jan Pouwels en Gerbert Jan Valk. Jan volgt Dick van Leeuwen op als penningmeester van de vereniging. Gerbert Jan is algemeen bestuurslid. Eén van de motieven die zij deelden tijdens de nadere kennismaking: Als je een huis bezit ben je […]

Dank aan Dick van Leeuwen

Posted by on mei 30, 2016 in Nieuws | No Comments

In de ALV op 18 april 2016 hebben wij afscheid genomen van 2 bestuursleden: Adriaan Zonnevylle en Dick van Leeuwen. Dick was vele jaren zeer actief bestuurslid. Hij was Penningmeester, maar deed daarnaast vele andere zaken. Namens de vereniging willen wij Dick en zijn partner Jaap hartelijk bedanken voor hun inspanningen en grote betrokkenheid. Uiteraard […]

Betere sloten tegen inbraak

Posted by on mrt 30, 2016 in Nieuws | No Comments

Onlangs werden wij opgeschrikt door een poging tot inbraak in één van de appartementen in de toren van ons complex. Gelukkig heeft een mede-bewoner tijdig alarm kunnen slaan, waardoor de inbrekers zijn gestoord en konden worden ingerekend door de politie. De politie postte vervolgens het volgende bericht: “De daders hadden gepoogd middels de zogenaamde kerntrek […]

Bestuur versterkt met een nieuw lid

Posted by on dec 19, 2014 in Nieuws | No Comments

In de bestuursvergadering op 15 december 2014 heeft het bestuur een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen. Adriaan Zonnevylle (nr. 95) heeft zich als aspirant lid bij ons aangesloten. Adriaan is sinds het voorjaar van 2014 woonachtig in de Carnapstraat en wil met deze stap graag een actieve bijdrage leveren aan het woonplezier in ons complex. Het […]

Inspectierapporten BDA herstel houtrot

Rond de afronding van de werkzaamheden van het herstel van de gevel van de zig-zag-appartementen is door BDA Dak- en Geveladvies een aantal inspecties uitgevoerd. In onderstaande rapporten kunt u de bevindingen teruglezen. Inspectierapport (13 september 2013) >> Inspectierapport (16 oktober 2013) >> Proces verbaal bij oplevering (2 december 2013) >> Visie op garantie gevel […]

Uitkomsten conditiemetingen liften

Posted by on mrt 28, 2014 in Onderhoudszaken | No Comments

Tijdens de jaarvergadering 2013 is het bestuur verzocht om in verband met het soms langdurig buiten gebruik zijn van de liften, eens naar het bestaande onderhoudscontract met Schindler liften te kijken. Om hierover een besluit te kunnen nemen heeft het bestuur het bureau Liftintermediair de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de staat van de […]